LMSS logo
Homepage
Profile
General
Analysis
Team Comps
Favorite
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!
LÕI NÂNG CẤP MẠNH NÊN LẤY Ở PHIÊN BẢN 13.1508-08-2023
LÕI MẠNH PB 13.15LÕI MẠNH PB 13.15
 • item image
  Đồng Lòng Đấu Tranh I
  1/2/3 : Cực mạnh
 • item image
  Bạn Bè Phương Xa II
  1/2/3: Cực mạnh nếu đánh 2 chủ lực
 • item image
  Di Sản Shurima
  : Mạnh khi chơi
  champ image
  champ image
  champ image
 • item image
  Linh Hồn Vệ Binh
  : force
  champ image
 • item image
  Cộng Mệt Nghỉ!
  : Nhất thống trá hình
 • item image
  Hy Sinh
  Mạnh
 • trait image
  Ionia
  +1 : force
  trait image
  Ionia
 • trait image
  Noxus
  +1 :force
  trait image
  Noxus
 • item image
  Chiến Thuật Siêu Cấp
  : force
  champ image
  champ image
 • item image
  Duy Tâm Luận
  :
  trait image
  Noxus
  hoặc
  trait image
  Đồ Tể
 • item image
  Lướt Phòng Thủ
  :
  trait image
  Thách Đấu
 • item image
  Sức Mạnh Áp Đảo
  : reroll
  trait image
  Noxus
 • trait image
  QĐ Bóng Đêm
  + 1: force
  trait image
  QĐ Bóng Đêm
 • trait image
  Phù Thủy
  + 1: force
  trait image
  Phù Thủy
 • trait image
  Hiệu Triệu Nhân
  + 1: force
  trait image
  Hiệu Triệu Nhân
 • item image
  Giãn Cách Xã Hội I
  1/2/3: Rất mạnh
 • item image
  Kim Long Lấp Lánh
  : rất mạnh ở 2-1
 • item image
  Cặp Đôi Hoàn Cảnh III
  2/3: taliyah
 • item image
  Món Quà Chia Tay
  : mạnh
 • item image
  Nắm Rõ Đối Thủ
  : mạnh
 • item image
  Hút Máu Siêu Công Nghệ I
  1/2/3: mạnh
 • item image
  Cầu Hồi Phục I
  1/2: mạnh
 • item image
  Cây Cung Thần Tốc
  : mạnh
 • item image
  Khuyến Mãi Kinh Nghiệm
  mạnh ở rank dưới Kim Cương