Phím tắt
Phím Tắt
W
Đưa tướng từ hàng chờ vào bàn đấu hoặc ngược lại.
E
Bán tướng
D
Xoay Tướng.
F
Mua kinh nghiệm.
1
Q
Xem đội hình khác (Theo chiều kim đồng hồ).
3
R
Xem đội hình khác (Ngược chiều kim đồng hồ).
2
Space
Quay về đội hình của mình.
Ads here